Jafnlaunastefna ENNEMM

Tilgangur og gildissvið

Jafnlaunastjórnunarkerfi nær til alls starfsfólks. Starfsmaður er sá sem hefur gildandi ráðningarsamband við ENNEMM. Kerfið nær ekki til verktaka né þeirra sem vinna tímavinnu.

Jafnlaunastefna

ENNEMM skal tryggja starfsfólki sínu þau réttindi varðandi launajafnrétti sem kveðið er á um í lögum nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna. Störf skulu taka mið af þeim kröfum sem þau gera og laun skulu ákvörðuð  í samræmi við kröfur starfa óháð kyni. Forsendur launaákvarðana eru að þær séu í samræmi við kjarasamninga og tryggi að sömu laun séu greidd fyrir sambærileg eða jafnverðmæt störf.

Til þess að fylgja jafnlaunastefnu eftir skuldbindur EnnEmm sig til að:

Jafnlaunastefna er jafnframt launastefna. Stjórnarformaður er fulltrúi jafnlaunastjórnunarkerfis og skal starfsfólk leita til hans með athugasemdir eða fyrirspurnir.

Útgáfa 2.0 útgefin 6. júní 2023